УСЛУГИ

Скайлекс предоставя консултантски услуги в сферата на европейските фондове и управлението на проекти:

Подготовка на проектно предложение

Ние ще Ви подкрепим и консултираме при изготвянето на Вашето проектно предложение - от формулирането на идеята до нейното цялостно завършване.

Управление на проект

Ние Ви предоставяме цялостна услуга по организирането и управлението на проекта Ви - от неговото стартиране до успешния му завършек.

Отчитане на проект

Ние ще Ви окажем експертна подкрепа при приключването и отчитането на изпълнението на Вашия проект, за да бъдат признати и верифицирани всички разходи.

Защита от финансови корекции

Ние ще Ви осигурим квалифицирана защита при наложени финансови корекции или неверифицирани разходи.

Подготовка и провеждане на обществени поръчки

Ние ще Ви предоставим цялостна услуга по подготвката и провеждането на обществените поръчки в рамките на Вашия проект.

Имаш иновативна идея или търсиш финансиране за бизнеса си?

Ние от Скайлекс ще ти окажем нужната експертна подкрепа, съчетана с персонално отношение!

Последни новини

Byadmin Apr 23, 2017

Очаквано откриване на процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“

През май 2017г. ще бъде отворена за кандидатстване процедура „Разработване на пр

Byadmin Apr 17, 2017

Класиране по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

На 10.04.2017г. Управляващият орган на ОПИК публикува списъка на кандидатите по п

Нашите клиенти

Отношението към клиентите е в центъра на нашата бизнес философия. За всеки клиент се отделя специално внимание, като се отчтита спецификите на неговия бизнес модел и неговите нужди. Тези, които ни се довериха, се превърнаха в повече от клиенти - в наши партньори и приятели!